สมัครงานออนไลน์

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ลูกค้า/สินค้า

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา:  ปวส.ขึ้นไป   

 

2. การตลาด

  • ประสบการณ์ 0-1 ปี ขึ้นไป
  • เพศ : ผู้หญิง ผู้ชาย
  • คุณสมบัติ : ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี (MS Office)

 

 

 

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB