ประกาศ หยุดให้บริการจำหน่ายสินค้ากลุ่มเหล็กรูปพรรณ
สำนักงานใหญ่
 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว และ ภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่ายและปรับแผนธุรกิจใหม่
จึงขอประกาศหยุดให้บริการในด้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มเหล็กรูปพรรณ  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2563 นี้เป็นต้นไป
ท่านสามารถสอบถามบริการได้ที่ตัวแทน บริษัท ล๊อกแมท อินทิเกรชั่น จำกัด ซึ่งได้รับการอนุญาติให้ดำเนินการจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ และ บริการต่างๆแทน
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการจากทางเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะยังคงเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและการบริการของเราในอนาคต