ประกาศ หยุดให้บริการสำนักงานสาขา (มั่งมี)
 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวและภาวะ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่ายและมุ่งเน้นให้บริการที่สำนักงานใหญ่เป็นหลัก
จึงขอประกาศหยุดให้บริการสำนักงาน (สาขา มั่งมี) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้เป็นต้นไป
สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานใหญ่ รังสิต บริษัทฯขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการที่สาขาของเรา
 
 
 
 
 

บริษัทฯ เราจัดจำหน่าย และ แปรสภาพสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ทั้งงานพับ งานตัดด้วยความร้อน ตัดด้วยเลื่อย งานตะแกรงต่าข่าย ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ