กิจกรรมบริษัท , 18 ผู้ชม

กิจกรรมบริษัท,จัดส่งสินค้า , 28 ผู้ชม

กิจกรรมบริษัท , 27 ผู้ชม

กิจกรรมบริษัท , 52 ผู้ชม

 
กิจกรรมเพื่อพนักงานและลูกค้ารวมไปถึงชุมชนที่อยู่ร่วมกัน