ข่าวสาร RSM ประจำเดือน มีนาคม 2560

03/23/2017
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

ขออภัยในความไม่สะดวก สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่เบอร์ 02-531-5903-4

03/04/2017
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

เนื่องจาก ทรู ทำการซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ ส่งผลให้เบอร์โทรศัพท์-โทรสารของบริษัท ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 02-992-xxxx อาจเกิดการติดขัดบ้างในบางครั้ง

ทั้งนี้เบอร์โทรที่สามารถใช้งานได้ปกติมีดังนี้ 02-531-5903-4

ข่าวสาร RSM ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

02/17/2017
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

ข่าวสาร RSM ประจำเดือน มกราคม 2560

01/20/2017
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

ข่าวสาร RSM ประจำเดือน ธันวาคม 2559

12/16/2016
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

ข่าวสาร RSM ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

11/16/2016
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

ข่าวสาร RSM ประจำเดือน ตุลาคม 2559

10/18/2016
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

ขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการ "ช่วยเหลือชุมชนบ้านเกิดพนักงาน"

09/19/2016
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

ข่าวสาร RSM ประจำเดือน กันยายน 2559

09/19/2016
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

ข่าวสาร RSM ประจำเดือน สิงหาคม 2559

08/17/2016
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

หัวข้อล่าสุด หัวข้อล่าสุด