ยินดีต้อนรับ ลูกค้า/เวนเดอร์ ทุกท่าน

บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด ยินดีต้อนรับ ลูกค้า/เวนเดอร์ ที่มีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา เพียงท่านกรอกแบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมทางด้านขวา ระบุความประสงค์ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการติดต่อท่านโดยเร็ว สำหรับนัดวันและเวลา รวมถึงเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ด้วยความยินดีครับ

ลูกค้า/เวนเดอร์ เยี่ยมชมล่าสุด

-

แจ้งเยี่ยมชมคลังสินค้า

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


กรุณากรอกรหัสตัวอักษรและตัวเลขในช่องว่างด้านซ้าย