ขออภัยในความไม่สะดวก สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่เบอร์ 02-531-5903-4

03/04/2017
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

เนื่องจาก ทรู ทำการซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ ส่งผลให้เบอร์โทรศัพท์-โทรสารของบริษัท ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 02-992-xxxx อาจเกิดการติดขัดบ้างในบางครั้ง

ทั้งนี้เบอร์โทรที่สามารถใช้งานได้ปกติมีดังนี้ 02-531-5903-4

ทีมขายเงินสด และทีมขายเครดิต

ผู้จัดการแผนกขาย
คุณสุวชัช ชาญเกษม (โจ้) เบอร์ต่อ 402
มือถือ : 089-921-6822
อีเมล์ : suwachut@rangsitsteel.co.th

หัวหน้าทีมขาย
คุณสุธาทิพย์ สมบุญ (โอ๋) เบอร์ต่อ 144
มือถือ : 084-3885992
อีเมล์ : suthathip@rangsitsteel.co.th

ทีมขายเงินสด
คุณเสาวลักษณ์ วงค์ศรีแก้ว (น้อง) เบอร์ต่อ 111,113
มือถือ : 089-2068858
อีเมล์ : sawaluk@rangsitsteel.co.th

คุณสุรีย์พร พันธรรม (ใหม่) เบอร์ต่อ 112,114
มือถือ : 086-3196382
อีเมล์ : sureeporn@rangsitsteel.co.th

ทีมขายเครดิต
คุณกัลยา หมู่สุข (นก) เบอร์ต่อ 121,122
มือถือ : 086-3250531
อีเมล์ : kanlaya@rangsitsteel.co.th

คุณพรทิพย์ รัตโนดม (แอ๋ว) เบอร์ต่อ 123,125
มือถือ : 084-5552414
อีเมล์ : porntip@rangsitsteel.co.th

คุณดรุณี ฝีมือสาร (น้ำ) เบอร์ต่อ 123,124
มือถือ : 085-1631524
อีเมล์ : darunee@rangsitsteel.co.th

ติดต่อแผนกจัดซื้อ
083-0207618
086-3777064

บริษัทฯขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้