แผนที่ บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

ติดต่อบริษัทฯ

บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด
189/2 ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-13-5-541-00159-4 สาขา 00002

โทรศัพท์ : 0-2992-1172-4 โทรสาร : 0-2992-1171
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ (เวลา 8.00-17.00 น.)

กรุณากรอกรหัสตัวอักษรและตัวเลขในช่องว่างด้านซ้าย