เปิดรับสมัคร พนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา

02/17/2017
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา

11/10/2016
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ขายเงินสด (ร้านสาขา) จำนวน 1 อัตรา

11/10/2016
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

รับสมัครด่วน !! ช่างตัด พับโลหะ จำนวน 1 อัตรา

11/10/2016
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

รับสมัครด่วน!! พนักงานติดรถ จำนวน 1 อัตรา

11/10/2016
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการตรวจจ่ายสินค้า จำนวน 1 อัตรา

11/10/2016
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

รับสมัครด่วน !! หัวหน้าหน่วยผลิต จำนวน 1 อัตรา

11/10/2016
โดย แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

หัวข้อล่าสุด หัวข้อล่าสุด