กิจกรรมมอบรางวัลพิเศษแก่พนักงาน

บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด มีรางวัลพิเศษ สำหรับพนักงานที่อายุงานครบ 10 ปีขึ้นไปจะได้รับจี้ทองคำ RSM ส่วนพนักงานที่มีอายุงานครบ 5 ปีขึ้นไป จะได้รับโล่ RSM เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการทำงานแก่พนักงาน


กิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่

บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ร่วมพบปะพูดคุย สังสรรค์กัน