เหล็ก S45C เพลากลม

 

- อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล -