เพลาขาว (นิ้ว)

วันที่จัดกิจกรรม : 25/12/2017
     สถานที่ : ภายในบริษัทฯ

 

- อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล -


ขนาด เพลาขาว (นิ้ว)

 • เพลาขาว 1/4" x 4 ม.
 • เพลาขาว 1/8" x 4 ม.
 • เพลาขาว 3/16" x 4 ม.
 • เพลาขาว 1/2" x 6 ม.
 • เพลาขาว 3/8" x 6 ม.
 • เพลาขาว 5/8" x 6 ม.
 • เพลาขาว 3/4"
 • เพลาขาว 7/8"
 • เพลาขาว 1"
 • เพลาขาว 1 1/2"
 • เพลาขาว 1 1/4"
 • เพลาขาว 1 1/8"
 • เพลาขาว 1 3/4"
 • เพลาขาว 1 3/8"
 • เพลาขาว 2"
 • เพลาขาว 2 1/2"
 • เพลาขาว 2 1/4"
 • เพลาขาว 2 3/4"
 • เพลาขาว 3"
 • เพลาขาว 3 1/2"
 • เพลาขาว 3 1/4"
 • เพลาขาว 4"
 • เพลาขาว 5"
 • เพลาขาว 6"