สังกะสีแผ่นเรียบ

 

- อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล -

ขนาด สังกะสีแผ่นเรียบ

  • สังกะสีแผ่นเรียบ 4' * 8' #28 (0.35 มม.)
  • สังกะสีแผ่นเรียบ 4' * 8' #26 (0.45 มม.)
  • สังกะสีแผ่นเรียบ 4' * 8' #24 (0.55 มม.)
  • สังกะสีแผ่นเรียบ 4' * 8' #22 (0.7 มม.)
  • สังกะสีแผ่นเรียบ 4' * 8' #19 (1.0 มม.)
  • สังกะสีแผ่นเรียบ 4' * 8' #18 (1.2 มม.)
  • สังกะสีแผ่นเรียบ 4' * 8' #17 (1.5 มม.)
  • สังกะสีแผ่นเรียบ 4' * 8' #14 (2.0 มม.)
  • สังกะสีแผ่นเรียบ 4' * 10' x 1.5 มม.