กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

กิจกรรม

สวัสดิการพื้นฐานของบริษัทฯ

 1. ประกันสังคม
  บริษัทฯส่งเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้างในจำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างนำส่ง

 2. ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
  สำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 6 เดือนขึ้นไป

 3. ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัส
  ตามผลงานและผลประกอบการของบริษัท

 4. วันลาตามกฎหมายแรงงานโดยได้รับค่าจ้าง
  ลาป่วย, ลาพักร้อน

 5. วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง
  ลาอุปสมบท, ลาคลอด, ลาเพื่อฝึกอบรมวิชาทหาร

 6. วันหยุดประเพณี
  ไม่ต่ำกว่า 13 วัน/ปี

 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
  6-12 วัน ตามอายุงานและตำแหน่งงาน

 8. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
  เช่น สมรส, อุปสมบท, ฌาปณกิจ, อัคคีภัย , อุทกภัย

 9. ของเยี่ยมไข้
  กรณีเจ็บป่วย และเข้าโรงพยาบาลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 10. ตรวจสุขภาพประจำปี
  สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับพนักงาน-หัวหน้างาน เป็นประจำทุกปี

 11. ของเยี่ยมคลอด

 12. เบี้ยขยันรายเดือน
  สำหรับพนักงานพ้นทดลองงาน ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 13. Incentive
  เงินพิเศษรายเดือนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สำหรับพนักงานกลุ่มที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่น

 14. ค่าบริการ , เงินอุดหนุน และวิชาชีพ
  สำหรับบางตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 15. ค่าโทรศัพท์
  สำหรับบางตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 16. ค่าน้ำมันรถยนต์
  สำหรับบางตำแหน่ง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 17. รถประจำตำแหน่ง
  สำหรับตำแหน่งระดับผู้บริหาร

 18. ค่ารักษาพยาบาล-ตรวจสุขภาพ
  สำหรับตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไป

 19. กิจกรรมสันทนาการ
  เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ , กีฬาสี

 20. เสื้อฟอร์มบริษัทฯ
  ได้รับเสื้อฟอร์มเมื่อพ้นทดลองงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 21. ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
  บริษัทจัดให้พนักงานได้รับการอบรมภายในองค์กร หรือส่งอบรมภายนอกตามความเหมาะสม

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่บุคคลจะติดต่อถึงท่านโดยเร็วที่สุด

Type the characters you see in the picture above.