กิจกรรมวันปีใหม่ประจำปี

บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ร่วมพบปะพูดคุย สังสรรค์กัน

กิจกรรมตรวจนับสต๊อกประจำปี

บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

กิจกรรม