เหล็กฉาก

ขนาดเหล็กฉาก
เหล็กฉาก 1" * 1/8" (3.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 2 1/2" * 1/4" (6.0 มม.) มอก.
เหล็กฉาก 1" *  (5.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 2 1/2" * 5/16" (8.0 มม.) มอก.
เหล็กฉาก 1 1/4" * 1/8" (3.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 3"*1/4" (6.0 มม.) มอก.
เหล็กฉาก 1 1/4" * 3/16" (5.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 3" * 3/8" (9.0 มม.) มอก.
เหล็กฉาก 1 1/2" * 1/8" (3.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 3" * 1/2" (12 มม.) มอก.
เหล็กฉาก 1 1/2" * 5/32" (4.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 3 1/2" * 7 มม. มอก.
เหล็กฉาก 1 1/2" * 3/16" (5.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 3 1/2" * 10 มม. มอก.
เหล็กฉาก 1 1/2" * 1/4" (6.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 4" * 7 มม. มอก.
เหล็กฉาก 2" * 1/8" (3.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 4" * 10 มม. มอก.
เหล็กฉาก 2" * 5/32" (4.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 4" * 12 มม. มอก.
เหล็กฉาก 2" * 3/16" (5.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 130 มม. * 9 มม. มอก.
เหล็กฉาก 2" * 1/4" (6.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 130 มม. * 12 มม. มอก.
เหล็กฉาก 2 1/2" * 3/16" (5.0 มม.) มอก. เหล็กฉาก 150 มม. * 12 มม. มอก.