อลูมิเนียมเส้นแบน

 

 

 

 

ขนาดแบนอลูมิเนียม
แบนอลูมิเนียม 2"* 3/16"  แบนอลูมิเนียม 4" * 3/8"*6 ม. 
แบนอลูมิเนียม 2"* 1/4"  แบนอลูมิเนียม 4" * 1/2"*6 ม.
แบนอลูมิเนียม 2"* 3/8"  แบนอลูมิเนียม 4" * 3/4"* 6 ม. 
แบนอลูมิเนียม 2"* 1/2"  แบนอลูมิเนียม 4" * 1"*6 ม. 
แบนอลูมิเนียม 2"* 3/4"  แบนอลูมิเนียม 4" * 1 1/2" * .. ม. 
แบนอลูมิเนียม 2"* 1"  แบนอลูมิเนียม 4" * 2" * ...ม. 
แบนอลูมิเนียม 2 1/2"*1/4"  แบนอลูมิเนียม 5" * 3/8"*6 ม. 
แบนอลูมิเนียม 2 1/2"*3/8"  แบนอลูมิเนียม 5" * 1/2"*6 ม. 
แบนอลูมิเนียม 2 1/2"*1/2"  แบนอลูมิเนียม 5" * 3/4"*6 ม. 
แบนอลูมิเนียม 2 1/2"*3/4"  แบนอลูมิเนียม 5" * 1" * ..... ม. 
แบนอลูมิเนียม 2 1/2"*1"  แบนอลูมิเนียม 6" * 1/4"*6 ม. 
แบนอลูมิเนียม 3" * 1/4"  แบนอลูมิเนียม 6" * 3/8"*6 ม. 
แบนอลูมิเนียม 3" * 3/8"  แบนอลูมิเนียม 6" * 1/2"*6 ม. 
แบนอลูมิเนียม 3" * 1/2"  แบนอลูมิเนียม 6" * 3/4"* ... ม. 
แบนอลูมิเนียม 3" * 3/4"  แบนอลูมิเนียม 6" * 1" * ...ม. 
แบนอลูมิเนียม 3" * 1"* 6 ม.  แบนอลูมิเนียม 8" * 3/8"* 6 ม. 
แบนอลูมิเนียม 3" * 1 1/4"* 6 ม.  แบนอลูมิเนียม 8" * 1/2"*6 ม. 
แบนอลูมิเนียม 3" * 1 1/2"* --- ม.  แบนอลูมิเนียม 8" * 3/4" *ม.
แบนอลูมิเนียม 3" * 2"* ... ม.  แบนอลูมิเนียม 8" * 1/2"*6 ม. 
แบนอลูมิเนียม 4" * 1/4"*6 ม.